Strona poświęcona zamkowi Niesytno w Płoninie, jednemu z najpiękniejszych zabytków województwa dolnośląskiego. Kiedyś siedziba rycerzy rabusiów, następnie bogatych śląskich rodów, obecnie zapomniany, zniszczony i opuszczony wymaga zainteresowania a także ratunku. Największym brakiem poszanowania dla dorobku ludzkości, jest brak poszanowania swojej własnej historii, która rzutuje zarówno na poprzednie pokolenia, jak i na nas, „teraźniejszych”. Trudno optymistycznie patrzeć w przyszłość, widząc wokoło brak należytej troski dla starych, przesiąkniętych historią i licznymi legendami murów starego zamku. Takich miejsc z pewnością jest wiele, pośród nich swoje - zdaje się - szczególne miejsce, zajmuje zdewastowany zamek w Płoninie.

W chwili obecnej trwają na zamku prace archeologiczne i remontowe. Wraz z nowymi właścicielami pojawiła się szansa na powrót Niesytna do dawnej świetności.

aktualne wiadomości na Facebooku

Unia Europejska daje pieniądze na zamek w Starych Tarnowicach

Portal naszemiasto.pl w artykule p.t. „Unia Europejska daje pieniądze na zamek Wrochemów, ale nie na monitoring w Tarnowskich Górach” informuje:

(…)Unia da 8 mln zł na atelier rzemiosła w zamku w Starych Tarnowicach. Władze Tarnowskich Gór nie dostaną kasy na monitoring.

Urząd Marszałkowski właśnie rozstrzygnął jeden z unijnych konkursów na rewitalizację miast. Ponad 8 mln zł dotacji dostanie Fundacja Kompleks Zamkowy Tarnowice Stare Rajnera Smolorza. Na zorganizowanie w remontowanym zamku Wrohemów atelier rzemiosła, czyli ośrodka dydaktycznego-szkoleniowego z praktycznymi warsztatami rzemiosła Unia Europejska da nieco ponad 8 mln 69 tys. zł. Całkowity koszt tego projektu to nieco ponad 9 mln 493 tys. zł, a więc fundacja może liczyć na dofinansowanie na poziomie 85 proc. (…)

(…)– Chcielibyśmy mieć stuprocentową skuteczność w pozyskiwaniu środków unijnych, ale to niemożliwe. Ilość złożonych projektów wielokrotnie przekraczała ilość pieniędzy w konkursie. Poza tym żaden projekt dotyczący monitoringu nie otrzymał finansowania – mówi Arkadiusz Czech, burmistrz Tarnowskich Gór.
– Cieszy mnie natomiast, że pieniądze, dokładnie 8 milionów złotych i tak trafi do Tarnowskich Gór dzięki Fundacji Kompleks Zamkowy Tarnowice Stare – dodaje.(…)

Mówi burmistrz Tarnowskich Gór.Informacja ta ma znaczenie dla zamku Niesytno w Płoninie w obliczu ostatnich informacji na temat odnalezionych w Starych Tarnowicach detali architektonicznych i portalu.

Więcej Płoniny w Starych Tarnowicach

Dnia 11 marca 2011 roku na terenie zamku w Starych Tarnowicach, została przeprowadzona kontrola Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w wyniku której dokonano oględzin elementów architektonicznych, które mogą pochodzić z pałacu w Płoninie. Poniżej treść ustaleń:


W dniu dzisiejszym dokonano oględzin elementów architektonicznych znajdujących się na terenie zespołu zamkowego w Starych Tarnowicach. Zgodnie z oświadczeniem właściciela z terenu pałacu i parku w Płoninie pochodzi portal główny zamontowany na elewacji zachodniej, altana ogrodowa, tralki i płyty posadzkowe oraz dwie płyty kamienne z widocznym kapinosem i jeden postument kamienny.

Wykonano dokumentację fotograficzną i wykonano pomiary wszystkich elementów za wyjątkiem portalu. Krótki opis i wymiary w załączeniu.

Pan Rajner Smolorz oświadczył, że portal trafił do Starych Tarnowic na podstawie pisemnej umowy z właścicielką, panią Elżbietą Z. M. Umowa przewidywała przeprowadzenie prac konserwatorskich portalu, a ponieważ nie uiszczono zapłaty za wykonane prace, portal został zatrzymany w Starych Tarnowicach wmurowany w otwór wejściowy. Pan Smolorz oświadczył również, że posiada umowę o stałej ekspozycji zawartą w dniu 09.092010 z właścicielką pałacu w Płoninie, wyrażającą zgodę na eksponowanie portalu w Starych Tarnowicach. Jednocześnie umowa przewiduje, że w razie odbudowy pałacu w Płoninie portal powróci na pierwotne miejsce pod warunkiem zwrotu kosztów renowacji i transportu przedmiotu (!).
Ponadto właściciel oświadczył, że istnieje możliwość wymontowania portalu, jednakże może to spowodować uszkodzenie elementów kamiennych. Pan Smolorz stwierdził, że poinformował panią Z. M. w chwili przyjęcia portalu do renowacji o konieczności zgłoszenia władzom konserwatorskim faktu planowanego przeprowadzenia renowacji portalu. Pani M. Z. zapewniła, że dopełni wszystkich koniecznych formalności.

W terminie do dnia 11.04.2011 zobowiązuje się Pana Smolorza do przedłożenia sprawozdania z przeprowadzonych prac konserwatorskich przy portalu i altanie. (pozostałe elementy w chwili obecnej nie zostały poddane konserwacji).

Jednocześnie zobowiązuje się Pana Smolorza do wystąpienia do delegatury w Legnicy, WUOZ we Wrocławiu z prośbą o wyrażenie zgody na tymczasowe przeniesienie i ekspozycję w Starych Tarnowicach w/w elementów.

Pan Smolorz oświadczył, że nigdy nie przejął kartusza herbowego z pałacu w Płoninie.W załączniku znajduje się inwentaryzacja elementów z pałacu w Płoninie, znajdujących się dzisiaj w Starych Tarnowicach:

- postument – 1 szt.

- tralki – 13 szt.

- nakrywa

- płyta tarasowa lub pokrycie schodów – ok. 27 szt.

- kolumny – 6 szt. (część altany)

- kamienne stopnie – 9 szt. (nie wiadomo, czy są oryginalną częścią altany)