Strona poświęcona zamkowi Niesytno w Płoninie, jednemu z najpiękniejszych zabytków województwa dolnośląskiego. Kiedyś siedziba rycerzy rabusiów, następnie bogatych śląskich rodów, obecnie zapomniany, zniszczony i opuszczony wymaga zainteresowania a także ratunku. Największym brakiem poszanowania dla dorobku ludzkości, jest brak poszanowania swojej własnej historii, która rzutuje zarówno na poprzednie pokolenia, jak i na nas, „teraźniejszych”. Trudno optymistycznie patrzeć w przyszłość, widząc wokoło brak należytej troski dla starych, przesiąkniętych historią i licznymi legendami murów starego zamku. Takich miejsc z pewnością jest wiele, pośród nich swoje - zdaje się - szczególne miejsce, zajmuje zdewastowany zamek w Płoninie.

W chwili obecnej trwają na zamku prace archeologiczne i remontowe. Wraz z nowymi właścicielami pojawiła się szansa na powrót Niesytna do dawnej świetności.

aktualne wiadomości na Facebooku

Dzień dzisiejszy

Obecnie (2012 rok) zamek stanowi porośniętą drzewami malowniczą ruinę, niestety niemożliwą do zwiedzania ze względu na zniszczenia i swoje usytuowanie. Zwiedzanie jest realne ale niepezpieczne i nie warte ryzyka. W okresie letnim roślinność skutecznie zakrywa całe założenie, a wieża zamkowa jest zagruzowana i niedostępna. Przylegający do zamku pałac jest po pożarze równie niebezpieczny do zwiedzania i w każdej chwili może się zawalić. Zagruzowany do wysokości pierwszego piętra posiada jedynie sklepione piwnice. Obecnie jest to teren prywatny, ogrodzony z każdej strony i zamknięty bramą na kłódkę. Jednak dojście na pałacowy dziedziniec nie stanowi większego problemu, za budynkiem bramnym jest ścieżka prowadząca do ruin zamku, która kończy się na tarasie przed pałacem. Należy pamiętać, że wchodzenie na teren pałacu jest niebezpieczne i nielegalne. Pomimo zniszczeń kompleks stanowi jeden z najpiękniejszych zakątków Dolnego Śląska. Warto zboczyć z trasy żeby zobaczyć to jedyne w swoim rodzaju zestawienie średniowiecznego zamku z nowożytnym pałacem, który w chwili obecnej jest odgruzowywany, prowadzone są badania archeologiczne. Istnieje szansa że wróci do swojej dawnej świetności.

Postęp prac oraz aktualne informacje na stronie niesytno.pl

Wieś Płonina położona jest w powiecie Jaworskim w pobliżu Bolkowa. Dotrzeć można do niej na różne sposoby. Pierwszy z nich to zjazd z drogi krajowej E65 za wsią Kaczorów w kierunku Kamiennej Góry i następnie w lewo drogą do wsi, drugi to skręt w kierunku Starych Rochowic zaraz za Bolkowem, lub jadąc z Bolkowa drogą E261 do Lubawki należy skręcić w Wierzchosławicach w prawo. Z Kamiennej Góry jadąc drogą 238 należy skręcić w kierunku miejscowości Świdnik. Zamek znajduje się w centrum wsi na około pięciusetmetrowym wzniesieniu. Z daleka widać wierzchołek zamkowej wieży na którym rośnie samotne drzewo. Pozostała część skryta jest wśród zieleni i ciężko cokolwiek zobaczyć, będąc przy skrzyżowaniu we wsi należy skierować się drogą prowadzącą na szczyt wzniesienia i za zabudowaniami mieszkalnymi docieramy do budynku bramnego i dziedzińca przy pałacu.